Regeringsuppdrag till IVO om att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott

2020 apr 17

Nyheter

Regeringen har gett IVO i uppdrag att analysera iakttagelser inom tillsyns- och tillståndsverksamheten under utbrottet av covid-19. Målet är att bidra till lärande och att stärka förutsättningarna för säkerhet och kvalitet inom svensk vård och omsorg.