Region Jönköping vidtar åtgärder efter anmälan enligt lex Maria

2020 sep 18

Nyheter

IVO har idag fattat beslut rörande en lex Maria-anmälan från Region Jönköping. Anmälan avser flera allvarliga händelser med patienter som blivit smittade av covid-19 vid en vårdavdelning på sjukhuset Ryhov.