”Tipsa IVO!” – ny tjänst för att kontakta IVO med tips om risker och brister i vård och omsorg

2020 apr 01

Nyheter

Idag startar IVO:s nya tjänst ”Tipsa IVO!”. Via ivo.se tar vi emot tips om brister, risker och missförhållanden inom vård och omsorg. Vi vänder oss särskilt till yrkesverksamma.

Syftet med tjänsten ”Tipsa IVO!” är att bidra till vår bild av det aktuella läget inom vård och omsorg. Det är inte minst viktigt nu när verksamheterna är mycket pressade på grund av situationen med covid-19. 

- Det som kommer in via ”Tipsa IVO!” blir en värdefull del av underlaget när vi planerar vad som ska granskas i vår tillsyn. Det kan handla om information som vi behöver agera snabbt på, eller sådant som blir en del av en mer långsiktig planering, säger Sofia Wallström, generaldirektör.

På grund av covid-19 gör IVO för närvarande inga platsbesök inom vård och omsorg, undantaget är inspektioner som rör risk för liv och hälsa eller andra allvarliga konsekvenser. Därför är tipstjänsten extra viktig just nu.  ”Tipsa IVO!” nås via webbplatsen ivo.se. Alla tips och synpunkter som rör risker, brister och missförhållanden i vård och omsorg kan skickas in via tjänstens webbformulär.

- ”Tipsa IVO!” blir ett sätt för oss att snabbare kunna få en överblick över sådant som vi behöver granska närmare och ta med i vår riskanalys. Det hjälper oss att kunna bidra till en säkrare och bättre vård och omsorg för Sveriges befolkning, säger Sofia Wallström.

”Tipsa IVO!” är ett komplement till nuvarande kontaktvägar till IVO och förstärker vår upplysningstjänst. All avvikelsehantering inom vård och omsorg ska ske på vanligt sätt och genom de vanliga kanalerna. IVO:s arbete med hantering av anmälningar från verksamheter och patienter, brukare och närstående påverkas inte. 

 

Här hittar du tjänsten ”Tipsa IVO!” ivo.se/tipsaivo