Vad har IVO sett 2019

2020 mar 02

Nyheter

Läkare  håller en baby i famnen

IVO lämnar varje år en rapport till regeringen som beskriver våra viktigaste iakttagelser och slutsatser för verksamhetsåret. IVO har i årets rapport utvecklat analysen med hjälp av en bredare användning av interna och externa datakällor.