Vill ni bli bättre på att genomföra egenkontroll utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv?

2020 feb 14

Nyheter

Illustration egenkontrollshjul

Alla vårdgivare ska kontrollera och säkerställa att verksamheten ger en god och säker vård. IVO har tagit fram en film som är tänkt stötta vårdgivare med att utveckla kvalitén i sina verksamheter.