De tar inte hand om hela mig – tillsyn om samordning av insatser för barn med psykisk ohälsa

2021 maj 24

Nyheter

Ung pojke studsar en boll på en gata.
Foto: Johnér

Det finns grundläggande brister i samordningen av insatser för barn med psykisk ohälsa. De flesta familjer som IVO pratat med i tillsynen vittnar om en mycket ansträngd situation.