Dialog med Sveriges socialchefer om socialtjänstinsatser under utbrottet av covid-19

2021 jun 23

Nyheter

Man i rullstol på balkong

IVO har haft dialog med Sveriges socialchefer om kommunernas arbete att tillgodose enskilda personers behov av insatser under utbrottet av covid-19.