Förbättrad tillståndsprövning för en omsorgssektor i förändring

2021 apr 08

Nyheter

Öka samstämmigheten mellan SoL och LSS, avskaffa ändringsavgiften och tydliggör kraven för föreståndare. Det är några av huvuddragen i de regeländringar som IVO föreslår för regeringen för att förbättra tillståndsprövningen av omsorgsverksamheter.