Förutsättningar för god vård och behandling på SÄBO saknas och leder till brister

2021 feb 02

Nyheter

De grundläggande brister som IVO uppmärksammar i tillsynen är kopplade till regionernas ansvar för medicinsk vård och behandling. Men även kommuner och privata utförare har brustit. Det handlar främst om brister i bemanning och kompetens.