IVO bildar analysavdelning och tillsätter en analysdirektör

2021 apr 06

Nyheter

Den 1 april bildades IVO:s analysavdelning. Den nya avdelningen ska stötta verksamheten i datadriven tillsyn och tillståndsprövning för snabbare analyser av risker, kvalitet och säkerhet i svensk vård och omsorg.