IVO följer upp effekter av åtgärder och smittsäkra besök i äldreomsorgen

2021 jun 07

Nyheter

IVO tar nästa steg i tillsynen av svensk äldreomsorg. Nu följer vi upp effekter av de åtgärder som kommuner och regioner meddelat IVO att de ska genomföra. Som första åtgärd vänder vi oss till personer på särskilda boenden för äldre och deras närstående.