IVO har frågor till dig som jobbar på särskilt boende för äldre

2021 sep 13

Nyheter

IVO fortsätter att granska vård och behandling på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och vill nu samla in iakttagelser, erfarenheter och synpunkter från dig som jobbar inom äldreomsorgen.

All vård och omsorgspersonal som arbetar på ett äldreboende (SÄBO) välkomnas att svara på frågorna i enkäten, som är helt anonym. 

- Vi kommer att använda de sammanställda svaren som underlag till vår pågående  tillsyn av äldreomsorgen. Enkäten hjälper oss att få personalens perspektiv på hur arbetet fungerar och det är mycket viktigt för oss att få den informationen, berättar Katarina Waldenborg som är projektledare på IVO.

IVO har i flera tillsynsinsatser granskat den svenska äldreomsorgen. Vi fortsätter att följa utvecklingen för att de som bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO) ska få en god och säker vård och omsorg. Denna enkät är en del av den fortsatta tillsynen om medicinsk vård för personer som bor på äldreboenden.

Här hittar du mer information om personalenkäten.