IVO lämnar underlag till nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

2021 apr 29

Nyheter

IVO har av regeringen fått uppdraget att tillsammans med 24 andra myndigheter ta fram underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet.