IVO uppmanar alla som har tagit bort hudfläckar vid Fläckmottagningen i Kungsbacka att uppsöka vårdcentral för bedömning

2021 feb 24

Nyheter

Fläckmottagningen i Kungsbacka har trots IVO:s beslut om stängning 2019, fortsatt att bedriva verksamhet. IVO uppmanar nu alla som behandlats på mottagningen att kontakta vårdcentral för bedömning.