Kortversion av rapporten Vad har IVO sett 2020

2021 apr 06

Nyheter

Flicka sitter på gräsmatta med blombukett i handen

I kortversionen finns exempel hämtade från olika delar av vården och omsorgen. IVO:s iakttagelser från året präglas till stor del av den pågående covid-19-pandemin, dess effekter på vård och omsorg och de konsekvenser de kan få för patienter och brukare.