Lex Sarah behöver bli en naturlig del i socialtjänstens arbete

2021 maj 11

Nyheter

För att nå en god kvalitet i socialtjänsten behöver missförhållanden och risker för missförhållanden uppmärksammas och utredas systematiskt. Därför är det viktigt att lex Sarah är en naturlig del av arbetet för varje medarbetare inom socialtjänsten.