Malmö stad och en kommun i Västernorrland måste upphöra med otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-boenden

2021 mar 11

Nyheter

Malmö stad och ytterligare en kommun har utsatt boende i LSS-bostäder för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. IVO kräver nu att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder omedelbart ska upphöra. Båda föreläggande är förenade med viten.