Med anledning av företaget BD:s återkallande av förbrukningsartiklar, bland annat till sprutpumpar/volympumpar

2021 mar 19

Nyheter

IVO har fått information om att flera regioner är drabbade av att företaget BD har genomfört en korrigerande säkerhetsåtgärd där de har återkallat infusionsset till Alaris-pumpar samt gravitationsset och kopplingar för i infusion.