Vårdgivare som inte kan påvisa laboratorieanalys av covid-19-provsvar föreläggs med vite

2021 jan 22

Nyheter

IVO har fått kännedom om att en vårdgivare utfärdat intyg om negativa pcr-provsvar för covid-19, utan att ha mottagit skriftligt provsvar från ackrediterat laboratorium. Nu föreläggs vårdgivaren med ett vite om 750 000 kr.