Analys av patienternas berättelser om information och delaktighet

2019 sep 25

Nyheter

""

Patienter och närstående kan lämna klagomål när de upplever att något inom vården inte har fungerat som det ska. Deras berättelser ger en ökad förståelse för brister och utmaningar inom vården.