Biståndsbedömt trygghetsboende tillståndspliktigt från 2 april

2019 mar 14

Nyheter

Verksamhetstypen biståndsbedömt trygghetsboende blir tillståndspliktig från och med den 2 april 2019. Det är den femte verksamhetstypen som blir tillståndspliktig under 2019.