Brexit kan få konsekvenser för hälso- och sjukvårdens användning av medicintekniska produkter

2019 feb 19

Nyheter

Information till hälso- och sjukvården om Brexit och konsekvenser för medicintekniska produkter samt medicintekniska produkter för in vitro diagnostik.

Efter den 29 mars 2019 kommer Storbritannien att bli ett tredjeland i relation till EU om inget utträdesavtal fastställer ett annat datum, eller perioden förlängs av rådet i enlighet med artikel 50(3) i fördraget om Europeiska unionen.

Storbritanniens utträde ur EU kan få konsekvenser på tillgången på medicintekniska produkter inom EU.

Läkemedelsverket har sammanställt information om detta riktad till hälso- och sjukvården: 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Medicintekniska-produkter/Brexit---Medicintekniska-produkter/