Brexit kan få konsekvenser för hälso- och sjukvårdens användning av medicintekniska produkter

2019 feb 19

Nyheter

Information till hälso- och sjukvården om Brexit och konsekvenser för medicintekniska produkter samt medicintekniska produkter för in vitro diagnostik.