Dela med dig av dina erfarenheter av hälso- och sjukvård och socialtjänst

2019 apr 23

Nyheter

Bildkollage på tre personer, en man och två kvinnor

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför just nu en enkät för att få en bild av hur samordningen av olika vård- och omsorgsinsatser fungerar för personer med MS.

Vi vill särskilt veta hur personer med MS tycker det är att få insatser från både regionen (landstinget) och kommunen och hur dessa insatser koordineras.

 

Vem vänder sig enkäten till?

Enkäten vänder sig till dig som har MS och som uppfyller följande tre kriterier:

  • Du får hälso- och sjukvård via regionen (landstinget) 
  • Du har insatser från socialtjänsten (enligt socialtjänstlagen eller LSS)
  • Du bor hemma i egen bostad

 

Enkäten är helt anonym och det går inte att spåra vem som har svarat på frågorna. Sista dag att svara på enkäten är den 15 maj. 

Sprid gärna denna länk vidare till personer med MS!

 

Varför genomför vi denna enkät?

Enkätsvaren är en viktig del i en större nationell tillsyn. Tillsynen ska förbättra samordningen av insatser och bidra till att vården och omsorgen blir bättre och säkrare för patienter och brukare. 

 

Läs mer om vår tillsyn på www.ivo.se/multidisciplinart. Här kan du även ta del av korta filmer som beskriver det område vi ska tillsyna och hur tillsynen ska gå till.