Det är den enskilde som bäst kan beskriva mellanrummen i vården och omsorgen

2019 okt 09

Nyheter

Vill vi förbättra samordningen av vården och omsorgen för personer med kroniska sjukdomar måste vi ta avstamp i den enskildes upplevelser. Det är den enskilde som bäst vet när vardagen fungerar och när mellanrum mellan olika aktörer uppstår.