Dialog och involverande tillsyn för att skapa bättre vård och omsorg

2019 maj 21

Nyheter

Mer dialog, patient- och brukarmedverkan och anpassade insatser beroende på patient och brukares behov. Det och vad IVO har sett i sin tillsyn 2018 var i fokus vid IVO:s medverkan under kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR.