Dialog om samordning i Almedalen

2019 jul 04

Nyheter

Deltagare vid IVO:s rundabordssamtal i Almedalen 2019.
Deltagare vid IVO:s rundabordssamtal i Almedalen 2019. Se deltagarförteckning nedan.

Under Almedalsveckan bjöd IVO in till ett rundabordssamtal om samordning av vård och omsorg, med fokus på styrning och ledning. Ett tiotal personer med bred representation från olika delar av vård- och omsorgssystemet deltog i samtalet.