Dialogmöten sätter fokus på brister i samordningen för barn och unga med psykisk ohälsa

2019 nov 18

Nyheter

Tonårsflicka sitter i en fönstersmyg

Barn och unga med psykisk ohälsa får ofta vänta länge på stöd och hjälp. Och när insatser väl sätts in har många gånger situationen för barnet försämrats. Det kan vara många olika aktörer runt barnet och ibland känner de inte ens till varandra.