Efter IVO:s tillsyn – kommuner genomför kontroller av tillstånd

2019 feb 26

Nyheter

En granskning av totalt 40 kommuners användning av tillståndspliktiga konsulentverksamheter* för placering av barn och unga, visar att flera verksamheter saknade tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).