Fördjupat samarbete om tillsyn av apotek

2019 nov 29

Nyheter

Läkemedelsverket, IVO och TLV utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, utifrån olika regelverk och med olika ansvarsområden. De tre myndigheterna lämnar idag förslag till regeringen för att skapa en mer samordnad, effektiv och heltäckande tillsyn.