Fortsatt granskning av digitala vårdtjänster

2019 jan 22

Nyheter

Händer som håller en datorpadda

I en tvåårig nationell tillsyn kommer IVO att fortsätta granska aktörer och vårdgivare som bedriver digitala vårdtjänster. Granskningen inriktas på att vården ska vara säker för patienten, kunskapsbaserad och ändamålsenlig.