Förutsättningar finns för en patientsäker digital vård

2019 sep 12

Nyheter

Sjukvårdspersonal med surfplatta

Under 2019 har IVO granskat hur 13 vårdgivare som erbjuder vård digitalt direkt till patient säkerställer att vården är patientsäker. Granskningen visar att det finns förutsättningar för en patientsäker vård.