Gode mäns synpunkter gav värdefull information till IVO

2019 dec 17

Nyheter

Leende kvinna med långt grått hår står vid fönster

I den nationella tillsyn av LSS-boenden som har genomförts under 2019 skickade IVO ut en enkät till gode män och andra företrädare för de boende. Svaren gav IVO värdefull information om boendemiljö och omsorg.