Granskning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

2019 feb 14

Nyheter

Äldre kvinna som sitter vid en dator.

I en nationell tillsyn kommer IVO att granska välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Granskningen inriktas på att brukare får en god och säker omsorg, utifrån individens behov och förutsättningar, när insatsen ges med hjälp av välfärdsteknik.