Hur kan vården och omsorgen bli mer samordnad ur patientens och brukarens perspektiv?

2019 apr 25

Nyheter

Bild från dialogövning om samordning
Bild från dialogövning om samordning på IVO-dagen i Malmö 2019

”Det är ett system som är så uppdelat att man tappar bort individerna.” Så beskriver Kajsa den vård och omsorg som hon under många år kom i kontakt med. Kajsa är en av de som delar med sig av sin berättelse i dialogen om samordning under IVO-dagen.