IVO betonar socialnämndens ansvar för att aktivt söka upp personer med missbruk

2019 maj 16

Nyheter

Vid tillsyn av en socialnämnd har IVO sett att det individuellt uppsökande arbetet hos personer med missbruk behöver förbättras. IVO:s bedömning är att nämndens skyldighet att se till att behövande får hjälp och vård bör innefatta varierade åtgärder.