IVO-dagen 2019 – ta del av allt material

2019 apr 16

Nyheter

man ger mikrofonen till deltagare
Foto: Josefin Widell Hultgren

800 personer i ledande ställning inom vård och omsorg deltog vid årets IVO-dagar som genomförts på sex platser i landet. Nu kan du ta del av filmer och presentationer från samtliga seminarier under dagen.

Programmet under IVO-dagen baserades i huvudsak på underlag från de riskområden inom vård och omsorg som IVO prioriterat för perioden 2018-2020. I Örebro och Stockholm anordnades även två seminarier med fokus på tillståndsprövning.

 

Interaktiv dialog om samordning

Brister i samordning av vård och omsorg är ett gemensamt tema i tre av IVO:s riskområden. Därför ägnades eftermiddagen åt en interaktiv övning med fokus på samordning, utifrån resultatet för patienter och brukare.

 

God respons från deltagarna

Responsen från deltagarna på IVO-dagen är mycket positiv – i utvärderingen är 88 procent nöjda eller mycket nöjda med dagen.

 

- Det har varit möten med mycket energi och många goda samtal. Det är roligt att se ett sådant engagemang från deltagarna. Vi har fått många värdefulla medskick till vår verksamhet, säger Anders Kandelin, kommunikationschef på IVO.

 

Här hittar du filmer och presentationer från samtliga seminarier på IVO-dagen.