IVO granskar patientsäkerheten för utlokaliserade patienter

2019 jan 24

Nyheter

Brist på vårdplatser och personal med rätt kompetens gör att personer utlokaliseras till annan avdelning. Nu granskar IVO hur vårdgivarna arbetar för att öka patientsäkerheten för personer som utlokaliseras.