IVO granskar vården för personer med samsjuklighet

2019 jan 30

Nyheter

""

Samtidig psykisk och somatisk sjukdom gör människor särskilt utsatta för risken att drabbas av brister i vård och omsorg. Under 2019-2020 kommer IVO att granska vården för personer med samtidig psykisk och somatisk diagnos.