IVO och Försäkringskassan stärker samarbetet

2019 jan 17

Nyheter

En gemensam överenskommelse ska stärka samarbetet mellan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan. Ett syfte med överenskommelsen är att öka förutsättningarna för att stoppa oseriösa aktörer inom socialförsäkringen.