IVO på Barnrättsdagarna: Utvecklad HVB-tillsyn stärker barnperspektivet

2019 apr 09

Nyheter

Grupp med ungdomar samtalar utomhus.

IVO gör i allt större utsträckning barn delaktiga när vi planerar och genomför tillsyn, bland annat i landets drygt 1000 hem för vård eller boende, HVB. Utvecklingsarbetet inom HVB-tillsynen presenteras denna vecka på Barnrättsdagarna i Örebro.