IVO på Socialchefsdagarna - samtal om brister i boendemiljö för personer med funktionsnedsättning

2019 sep 18

Nyheter

Deltagare på Socialchefsdagarna 2018

Att känna sig trygg och erbjudas en god boendemiljö borde vara en självklarhet för alla. Men det är inte alltid så. IVO:s tillsyn visar att många verksamheter behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.

Den 25-29 september är det dags för Socialchefsdagarna: Sveriges största socialpolitiska konferens. Konferensen, som denna gång är i Umeå, tar upp breda och djupa ämnen inom socialpolitik, ledarskap, organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet. Det övergripande temat i år är ”Samklang och dissonans – att leda för en inkluderande samhällsutveckling”.

 

IVO deltar med monter och ett eget seminarium under dagarna. Seminariet har temat ”brister och risker i boendemiljö för personer med funktionsnedsättning” (9§9 gruppbostäder).

 

– Personer som har en funktionsnedsättning och bor på ett gruppboende enlig LSS har rätt att få en god omsorg och att känna sig trygg i sitt eget boende. Det borde vara en självklarhet för alla. Tyvärr är det inte alltid så. IVO:s tillsyn visar att verksamheterna behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete för att kunna förbättra stödet till dessa personer, säger inspektör och projektledare Rebecka Forsberg på IVO.

 

I seminariet medverkar bland andra IVO:s generaldirektör Sofia Wallström, samt inspektör och projektledare Rebecka Forsberg. IVO har även bjudit in representanter från socialtjänsten och brukarorganisationer. IVO:s kommunikationschef Anders Kandelin modererar samtalet. Syftet är att föra en dialog om hur det går att skapa och förbättra en god hemmiljö för personer med funktionsnedsättning.

 

Seminariet äger rum den 25 september kl 11.50–12.50. Efteråt fortsätter samtalet för den som önskar i IVO:s monter.

 

IVO:s monter kommer att vara bemannad av personer från många olika områden inom myndigheten.

 

– Vi hoppas på många spännande samtal med dem som kan påverka och förbättra för brukarna, avslutar Rebecka Forsberg.