IVO på Socialchefsdagarna - samtal om brister i boendemiljö för personer med funktionsnedsättning

2019 sep 18

Nyheter

Deltagare på Socialchefsdagarna 2018

Att känna sig trygg och erbjudas en god boendemiljö borde vara en självklarhet för alla. Men det är inte alltid så. IVO:s tillsyn visar att många verksamheter behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.