IVO på Vitalis: Införandet av välfärdsteknik går långsamt

2019 maj 28

Nyheter

Tillsyn av välfärdsteknik och tillsyn av digitala vårdtjänster är två av IVO:s prioriterade områden för tillsyn. På Vitalis presenterade IVO vad vi ser i tillsynen av områdena.