IVO vidareutvecklar tillsynen av HVB för barn och unga

2019 feb 05

Nyheter

Tre liggande barn som tittar upp mot himlen.

Under 2019 genomför IVO en så kallad situations- och verksamhetsanpassad tillsyn vid närmare 150 HVB för barn och unga. Det innebär att vi i högre grad än tidigare anpassar tillsynen utifrån de faktiska förhållanden som råder på varje boende.