IVO:s konferens om tvångsåtgärder: Delaktighet gör den psykiatriska slutenvården bättre

2019 maj 28

Nyheter

Möte om psykiatri talare  på scenen.

De verksamheter som IVO har granskat i en nationell tillsyn av den psykiatriska slutenvården uppger att tvångsåtgärderna minskar. Vid IVO:s konferens om området berättade verksamheter om hur personcentrerad vård förbättrar arbetet kring tvångsåtgärder.