IVO:s reflektionsmaterial – ett stöd i vårdens och omsorgens arbete med ökad samordning

2019 nov 27

Nyheter

Möte vid blädderblock

IVO granskar just nu hur vårdens och omsorgens aktörer samordnar olika insatser för personer med komplexa behov. I tillsynen har aktörerna fått arbeta med ett webbaserat reflektionsmaterial som rör samordning. Materialet finns nu på IVO:s webbplats.