Patienter känner inte att de får tillräcklig förklaring från vården

2019 dec 10

Nyheter

Kvinna vattnar blommor

IVO har granskat hanteringen av klagomål på hälso- och sjukvården från privatpersoner som vi lämnar över till vårdgivare. Granskningen visar att patienter och vårdgivare har olika upplevelser av hur kontakten kring klagomålen ser ut.