Kommunerna bättre på att ställa om efter flyktingsituationen 2015-16

2019 jul 18

Nyheter

tre ensamkommande pojkar som är glada

År 2015-16 tog Sverige emot ovanligt många ensamkommande barn och unga. Flera kommuner och stadsdelar signalerade till IVO att de inte fullt ut klarade av att bedriva sin verksamhet, med den kvalitet som krävs.