Lång väntan på socialtjänstinsatser får konsekvenser för både individ och kommun

2019 maj 17

Nyheter

Två barn med funktionsnedsättning sitter i en soffa

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Om det inte sker inom rimlig tid kan det inverka på personens livskvalitet.