Lång väntan på socialtjänstinsatser får konsekvenser för både individ och kommun

2019 maj 17

Nyheter

""

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Om det inte sker inom rimlig tid kan det inverka på personens livskvalitet.