Något färre klagomål på vården 2018

2019 dec 20

Nyheter

Äldre kvinna utomhus med ung ledsagare
Johnér Bildbyrå

IVO har sammanställt patientnämndernas redogörelser för 2018. Klagomål från patienter, närstående och anhöriga har minskat något i förhållande till tidigare år. Många återkommande synpunkter rör dokumentation och kommunikation.